Partijkeuring

Partijkeuring (AP04)

Wilt u grond afvoeren en moet u daarom een partijkeuring van grond laten uitvoeren? Dan is Silt voor u dé partner! Wij zijn experts als het gaat om het uitvoeren van een partijkeuring. En hebben dus ook ruime ervaring met het uitvoeren van een partijkeuring.
De partijkeuring gebruiken we om de kwaliteit van de af te voeren grond te bepalen. Dat geldt ook voor de civieltechnische kwaliteit van de grond. En daardoor kunnen we u ook meteen adviseren over de hergebruiksmogelijkheden van de grond. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten tegelijk!

Wilt u een partijkeuring door ons uit laten voeren? Of het hebt u vragen over onze mogelijkheden voor het uitvoeren van een partijkeuring? Bel dan direct onze experts!

Wanneer is een partijkeuring nodig?

We verzetten in Nederland nogal wat grond, elke dag weer opnieuw. Natuurlijk willen we onze bodem zo schoon mogelijk houden en ons milieu zo goed mogelijk beschermen. Daarom mag je grond niet zomaar ergens anders hergebruiken. Want wilt u grond, baggerspecie of bouwstoffen hergebruiken? Of afvoeren omdat u een er overschot aan hebt? Dan bent u verplicht onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de grond en naar de hergebruiksmogelijkheden.

Dat staat in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Zo’n onderzoek noemen we een partijkeuring, in ons vakgebied ook wel AP04 genoemd. Silt stelt na de partijkeuring een erkende milieuhygiënische verklaring op, zodat u de grond, baggerspecie of bouwstoffen zonder problemen elders mag toepassen. Dat doen we natuurlijk geheel volgens de geldende beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 1000. Wij zijn gecertificeerd voor de volgende protocollen:
• 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie;
• 1002: Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen;
• 1003: Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen.

Twijfelt u of een partijkeuring nodig is? Neem dan geen risico en neem snel contact met ons op!

Offerte?

Laat het ons weten!
De bodemexperts van Silt Milieu BV bieden een zeer uitgebreid dienstenpakket aan. Dat zijn naast grond- en grondwateronderzoek ook adviesdiensten. Silt Milieu BV kan u ook ontzorgen door het gehele projectmanagement voor saneringsprojecten van u over te nemen. Meer informatie

Partijkeuring bij grote en langlopende projecten

Bij grote en langlopende projecten komen enorme hoeveelheden grond of bouwstoffen vrij. Om kosten te besparen, kan voor u ook een NL BSB-productcertificaat een alternatief zijn. Deze erkende milieuhygiënische kwaliteitsverklaring geldt voor gecertificeerde producten die vallen onder een beoordelingsrichtlijn (BRL). Bij grond/baggerspecie en bouwstoffen onderscheidt het Besluit bodemkwaliteit de volgende BRL’s:
• BRL 9312: waterbouwsteen voor toepassing in GWW-werken;
• BRL 9313: zand uit dynamische wingebieden;
• BRL 9321: milieuhygiënische kwaliteit van industriezand en -grind;
• BRL 9324: steenslag in ongebonden toepassing;
• BRL 9335: grond; individuele partijen grond; partijen grond uit projecten; gereinigde grond.

Ook voor dit alternatief kan Silt u uitstekend van dienst zijn en u volledig ontzorgen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een partijkeuring bij grote en langlopende projecten? Laat het ons gerust weten. Onze experts staan voor u klaar!