PFAS

PFAS is een verzamelnaam voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dat zijn niet-afbreekbare stoffen, die we vanwege de vet-, vuil- en stofafstotende eigenschappen in veel producten terugvinden. Maar we vinden ze ook steeds vaker in verontrustende mate in de bodem, oppervlakte- en grondwater en in de lucht. Omdat een aantal ervan op de lijst van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staat, zette de wetgeving het vervoeren en verwerken van grond onlangs even helemaal op zijn kop. Ondertussen kennen we in Nederland een landelijke minimum toepassingsnorm voor grond. Om te weten of grond aan die norm voldoet, is onderzoek naar PFAS nodig. Gelukkig biedt Silt u de mogelijkheid om grond snel op PFAS te onderzoeken. En om u uitstekend te adviseren over de toepassingsmogelijkheden. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Lees dan snel verder. Of leg uw vraag voor aan een van onze experts. Zij helpen u graag!

PFAS: waar lopen we tegenaan?

Als overheid of als transporteur/verwerker kunt u te maken krijgen met materialen die mogelijk PFAS-houdend zijn. Denk aan grond, bagger, slib en andere bouwstoffen. Hergebruik is in die gevallen maar beperkt mogelijk. Ook de technieken om de PFAS-houdende materialen te reinigen zijn beperkt. Ook geldt er soms de verplichting om PFAS-houdende grond te saneren. En dat leidt tot hoge kosten, omdat storten dan nog de enige optie is.

Wat kan Silt voor u betekenen?

Silt kan met gedegen onderzoek voor u de mate van PFAS in grond, bagger, slib of bouwstoffen in beeld brengen. Bijvoorbeeld met een beperkt verkennend bodemonderzoek of een partijkeuring. We adviseren u vooraf over wat volgens onze experts de beste manier van analyseren is. En wat de beste bemonsteringsstrategie is. In een gecertificeerd laboratorium (door de Raad van Accreditatie erkend) analyseren we de monsters daarna snel en uiterst nauwkeurig. Soms is onderzoek niet altijd nodig en kunt u uit de voeten met enkel ons professionele advies.

Loopt u met een PFAS-vraagstuk? Of wilt u materiaal op PFAS laten onderzoeken? Aarzel dan niet en neem snel contact met ons op!

Offerte?

Laat het ons weten!