Verkennend bodemonderzoek

Op 1 april 2023 zijn de milieukundige activiteiten van Lankelma Geotechniek Zuid BV en Bodex Milieu BV verder gegaan onder één label, te weten Silt Milieu BV.

 

Verkennend bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek kan nodig zijn bij de aanvraag om een omgevingsvergunning bouwen of omgevingsvergunning milieu (voorheen de bouw- en de milieuvergunning). Of als onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing van een bestemmingsplanprocedure. En misschien wilt u bij de aankoop van perceel, bedrijf of een huis gewoon weten wat er in de grond zit. Zo weet u wat u koopt en voorkomt u vervelende verrassingen. Een verkennend bodemonderzoek geeft dan duidelijkheid.

De wet stelt eisen hoe je een verkennend bodemonderzoek moet uitvoeren. En waar het rapport van een verkennend bodemonderzoek aan moet voldoen. Dat staat namelijk in de NEN 5740. Silt staat aan de top in de wereld van bodemonderzoek en milieutechniek. Wilt u meer weten over wat een verkennend bodemonderzoek inhoudt? Of wilt u door Silt een verkennend bodemonderzoek uit laten voeren? Bel ons dan gerust. Wij helpen u graag!

Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek

Voordat we daadwerkelijk beginnen, controleren we eerst de onderzoekslocatie. Is het onderzoeksplan uitvoerbaar? Kunnen we overal goed bij? Als dat zo is, dan gaan we aan de slag met het plaatsen van boringen. Na elke halve meter boren en bij elke wisseling van grondlagen, nemen we een monster. En we kijken meteen heel goed naar hoe de grond eruitziet. Dat zegt namelijk ook veel over de kwaliteit van de grond. Dit beschrijven we in een boorstaat.

Aan het eind van elke dag sturen we onze grondmonsters naar een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium. Afhankelijk van wat we verwachten aan te treffen, kiezen we het juiste analysepakket; een zogenaamd NEN-pakket. Dat NEN-pakket bepaalt waarop het laboratorium de grondmonsters moet onderzoeken. Onze deskundige bodemadviseurs bepalen daarna óf en in welke mate de bodem verontreinigd is. Benieuwd naar wat Silt voor u kan betekenen? Vraag het ons gerust!

 

Offerte?

Laat het ons weten!

Vooronderzoek

Gaan we een verkennend bodemonderzoek uitvoeren? Dan starten we eerst met een zogenaamd vooronderzoek. Dat vooronderzoek moet voldoen aan de eisen uit de NEN 5725. Het vooronderzoek is een bureaustudie naar de geschiedenis van het te onderzoeken terrein. Zo kunnen we inschatten of en waar er eventueel sprake kan zijn van een bodemverontreiniging. We zoeken in alle beschikbare informatiebronnen, zowel op papier als digitaal. En we bestuderen eventuele oude bodemonderzoeksrapporten. Met deze informatie schatten we in wat we kunnen verwachten in de bodem. Is de grond of het grondwater verdacht of onverdacht op bodemverontreiniging? Daar stemmen we onze strategie op af en maken vervolgens een onderzoeksplan. Daarin staat hoeveel boringen we tijdens het verkennend bodemonderzoek gaan plaatsen en op welke plekken. Meer weten over het vooronderzoek bij een verkennend bodemonderzoek? Bel ons dan snel!

Hoe lang is een verkennend bodemonderzoek geldig?

Hoe lang een verkennend bodemonderzoek geldig is, is niet officieel bepaald. Maar in de dagelijkse praktijk is vijf jaar voor een onverdachte locatie gebruikelijk. En drie jaar voor een verdachte locatie. Belangrijk is dan natuurlijk wel dat de verontreiniging in de tussentijd niet groter wordt. Wilt u meer weten over de geldigheid van een verkennend bodemonderzoek? Vraag het aan onze experts. Zij helpen u graag!

Wilt u meer informatie?

Moet u of wilt u een verkennend bodemonderzoek uit laten voeren? En bent u op zoek naar een deskundig bedrijf dat u hierbij snel en uitstekend kan helpen? Wacht niet langer en neem snel contact met ons op!

Wat als de grond verontreinigd is?

Blijkt uit het verkennend onderzoek dat er een verontreiniging in de bodem of in het grondwater zit? Dan is een nader bodemonderzoek nodig. We kijken dan goed naar de aard, mate en omvang van de verontreiniging. Misschien moet u de grond laten saneren. Dat is afhankelijk van wat u met de grond gaat doen en hoe erg de verontreiniging is. U moet dan een saneringsplan of een BUS-melding op laten stellen. Silt kan u daar uitstekend over adviseren en natuurlijk in begeleiden. Wilt u dat Silt uw sanering begeleidt? Dat kan! Bel snel voor de mogelijkheden!