Geo-advies

Advies nodig?

In Nederland leven en werken we in en op de bodem. Maar is de kwaliteit van de bodem en het grondwater daar ook altijd geschikt voor? Nee, zeker niet altijd. Dat vraagt dus om nauwkeurig onderzoek en om vakkundig geo-advies. Silt is dé expert van Nederland op het gebied van geo-advies en blinkt uit in het uitvoeren van elke vorm van geotechnisch en geohydrologisch onderzoek. En ons geotechnisch laboratoriumonderzoek is hoogwaardig en uiterst betrouwbaar. Niet alleen krijgt u van ons het beste advies wat er te krijgen is; u voelt u zich ongetwijfeld thuis bij onze betrouwbare manier van werken.

Bent u dus op zoek naar een bedrijf wat op het gebied van geo-advies meedraait in de Nederlandse top? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan snel contact met ons op.

Offerte?

Laat het ons weten!

Wat onze specialisten voor u kunnen betekenen!

•Funderingsadvies bebouwing, leidingen, constructies
•Geohydrologische modellering (bemaling, drainage, wateroverlast, barrièrewerking, etc.)
•Bemalingsadvies, bemalingsplan, monitoringsplan, vergunningsaanvraag, MER aanmeldnotitie
•Bouwputadvies, damwandberekeningen en -advies
•Zettings- en ophoogadvies
•Zettingsrisico’s bemaling t.b.v. CAR-verzekering
•Stabiliteitsberekeningen taluds
•Infiltratiegeschiktheidsadvies, watertoetsadvies
•Analyse waterstanden, doorlatendheid, wateroverlast.
•GIS-toepassingen en geostatistiek
•Algemene expertise, controle grondverbetering

Geohydrologisch onderzoek

We leven in Nederland in een dichtbevolkt gebied. Er ontstaat steeds meer verhard oppervlak. Daarom moet u bij nieuwbouw hemelwater infiltreren op eigen terrein. U mag de hemelwaterafvoer niet koppelen aan het rioolsysteem. U snapt natuurlijk dat de samenstelling van de ondergrond en de actuele grondwaterstand sterk bepalen hoe en hoe snel de bodem hemelwater opneemt en absorbeert. Die informatie is heel belangrijk voor de haalbaarheid van uw bouwplan. Silt kan voor u de doorlatendheid van de bodem bepalen, om zo een beeld te krijgen van hoe goed het hemelwater infiltreert in de bodem. Dit doen we in het veld met zogenaamde pompproeven in situ. Hiermee bepalen we het doorlatendheidscoëfficiënt: de zogenaamde K-waarde. Wilt u ook inzicht in de doorlatendheid van de bodem? Silt helpt u graag. Bel ons gerust!