Geohydrologie

Geohydrologisch onderzoek

We leven in Nederland in een dichtbevolkt gebied. Er ontstaat steeds meer verhard oppervlak. Daarom moet u bij nieuwbouw hemelwater infiltreren op eigen terrein. U mag de hemelwaterafvoer niet koppelen aan het rioolsysteem. U snapt natuurlijk dat de samenstelling van de ondergrond en de actuele grondwaterstand sterk bepalen hoe en hoe snel de bodem hemelwater opneemt en absorbeert. Die informatie is heel belangrijk voor de haalbaarheid van uw bouwplan. Silt kan voor u de doorlatendheid van de bodem bepalen, om zo een beeld te krijgen van hoe goed het hemelwater infiltreert in de bodem. Dit doen we in het veld met zogenaamde pompproeven in situ. Hiermee bepalen we het doorlatendheidscoëfficiënt: de zogenaamde K-waarde. Wilt u ook inzicht in de doorlatendheid van de bodem? Silt helpt u graag. Bel ons gerust!

Offerte?

Laat het ons weten!
WIHA Grondmechanica is een flexibele organisatie, zowel in de opstelling naar haar klanten, als in de uitvoering van onderzoeken. WIHA Grondmechanica is bovendien steeds bereid om met u mee te denken over uw vraagstukken binnen het vakgebied. Met het uitgebreide netwerk en natuurlijk de eigen expertise van WIHA Grondmechanica, komt u samen met WIHA Grondmechanica altijd tot de juiste oplossing! Meer informatie

Inzicht in de grondwaterspiegel

Geohydrologisch onderzoek is ook nodig als u onder de grondwaterspiegel gaat bouwen. Bijvoorbeeld bij kelders of grondkerende constructies. Een goed inzicht krijgen in de grondwaterstanden en waterspanning in de diepere grondlagen, is dan heel belangrijk. Want in een bouwput die volloopt met grondwater is het lastig bouwen. Het drooghouden van een bouwput door te pompen met een bronbemaling is heel duur. En als het tegenzit, kunnen de benodigde vergunningen bovendien voor meer dan een half jaar vertraging zorgen. Of een vergunning noodzakelijk is, hangt af van vele factoren. Zoals de gevoeligheid van de omgeving voor grondwaterstandverlaging, bijvoorbeeld voor de zettingsgevoeligheid en eventuele droogteschade. Maar ook de op te pompen hoeveelheid water en de duur van de bemaling bepalen of een vergunning nodig is. Dit moet u bij het bevoegd gezag met berekeningen aantonen. Silt kan u daar uitstekend bij helpen.

Wilt u meer weten over geohydrologisch onderzoek en de mogelijkheden die Silt biedt? Neem dan snel contact met ons op!

Lankelma Geotechniek Zuid verbindt haar expertise aan geotechnisch-, geohydrologisch onderzoek en de bijbehorende advisering. Ervaren medewerkers voeren met moderne machines en materieel een breed scala van werkzaamheden uit. Met name voor projecten op moeilijk begaanbaar of bereikbaar terrein is Lankelma Geotechniek Zuid uw juiste partner. Meer informatie

Ons 3D-grondwatermodel!

Waterschappen toetsen alle plannen aan de Waterwet en aan hun eigen Keur. Die stellen eisen aan de bronbemaling. Het is dus van belang dat u goed in beeld brengt wat het effect is van de bronbemaling en wat de risico’s zijn. Dat vraagt om een waterdicht bemalingsadvies. Silt ontwikkelde een 3D-grondwatermodel. Daarmee brengen we voor u en voor het waterschap alle risico’s duidelijk en overzichtelijk in kaart en wegen we de risico’s uiterst zorgvuldig af. Het waterschap kan zo eenvoudiger bepalen of de bemaling en maatregelen voldoen aan de gestelde eisen. Dat scheelt voor zowel u, als voor het waterschap een hoop tijd, energie en kosten!

Benieuwd naar de mogelijkheden van ons 3D model? Laat het ons gerust weten, wij informeren u graag!