Silt

Geotechnisch laboratoriumonderzoek

In ons eigen geotechnisch laboratorium analyseren we de tijdens het boren verzamelde monsters. We beschrijven ze, identificeren ze en classificeren ze. Zo stellen we de fysische grondmechanische eigenschappen van de grond vast. Allemaal proeven waar Silt zijn handen niet voor omdraait.

Zoekt u dus een betrouwbare en uitstekende partner op het gebied van geotechnisch laboratoriumonderzoek? Aarzel dan niet en neem snel contact met ons op!

Onze geotechnisch specialisten adviseren u graag bij:

•Classificatieproeven
•Foto’s monsters en boringen
•Atterbergse grenzen (Fallcone en Casagrande)
•Doorlatendheidsmetingen
•Samendrukkingsproeven, CRS
•Korrelverdeling, -vorm en afleiding k-waarden
•Triaxiaalproeven
•Directe afschuifproef (DS), Direct Simple Shear (DSS)
•Diverse RAW-proeven (oa. 2, 9, 10, 11,13, 14, 28, 35)
•Opstellen analyseplan/-strategie

Aan welke regelgeving moeten we voldoen?

Natuurlijk analyseren wij de grondmonsters volgens de juiste regelgeving. Als we grondmonsters identificeren en beschrijven, gebruiken we de NEN-EN-ISO 14688-1. En als we grond classificeren, gebruiken we de NEN-EN-ISO 14688-2, in het bijzonder de Nederlandse bijlage NA.

Hoe bepalen we de keuze van de soort en de hoeveelheid proeven?

Bij de keuze van de soort en de hoeveelheid proeven, zijn de onderstaande zaken van belang:
• welke grondparameters zijn bepalend voor het ontwerp?
• welke eisen stelt de overheid?

Maar natuurlijk bepaalt de kwaliteit van de grondmonsters ook de keuze van de proeven-set. Sommige proeven vereisen de hoogst mogelijk haalbare monsterkwaliteit. En vragen dus om een boor- en monsternametechniek die dat mogelijk maakt.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten over geotechnisch laboratoriumonderzoek en over onze mogelijkheden? Neem dan snel contact met ons op!