Grondboringen

Grondboring

Sonderen bepaalt de grondopbouw slechts indicatief; een grondboring bepaalt de grondopbouw definitief. Daarom zijn grondboringen dus essentieel voor een goed advies. Dat kan op twee manieren: door met de hand te boren of door mechanisch (puls)boren. Benieuwd naar wat voor u de beste oplossing is? Vraag het ons gerust!

Wanneer zijn grondboringen nodig?

Na een sondeeronderzoek is meestal nog meer informatie nodig over de mechanische eigenschappen van de grond. Zoals de samendrukbaarheid en sterkte-eigenschappen. Maar ook de stijghoogten van het grondwater in de verschillende lagen. Als we de mechanische eigenschappen van de grond moeten onderzoeken, nemen we ongeroerde grondmonsters. Op die grondmonsters kunnen in ons geotechnisch laboratorium proeven worden gedaan.

Offerte?

Laat het ons weten!

Silt heeft meerdere mechanische boorstellingen!

Silt beschikt over meerdere mechanische boorstellingen met diverse monsternametechnieken voor ongeroerde monstername. Zo kunnen we in elk gebied en in elk landschap van Nederland, de juiste techniek toepassen. Het draagvermogen van de grond leiden we af uit de grondsoort en uit waarnemingen van de boorbaas tijdens het boorproces. Hij classificeert de grond naar grondsoort (zand, silt, klei, veen) en geeft daarbij vaak informatie over de consistentie (bijvoorbeeld slap, stijf, los, en vast).

Grondmonsters met geroerde grond gebruiken we om de grond te beschrijven en te classificeren. Op grondmonsters van ongeroerde grond, voeren we sterkte- en stijfheidsproeven uit in ons geotechnisch laboratorium.

Hoe boren en bemonsteren we?

Hoe we moeten boren en bemonsteren, staat in de NEN-EN-ISO 22475-1. De NEN-EN-ISO 14688-1 bepaalt hoe we de bemonsterde grond moeten identificeren en beschrijven. De gebruikte boortechniek bepaalt de nauwkeurigheid van de veldbeschrijving. En de monsternametechniek bepaalt de kwaliteit van de grondmonsters.
Bij boren en bemonsteren gebruiken we dezelfde uitgangspunten en afwegingen als bij sonderen. Zo weten we zeker dat we genoeg boringen plaatsen. En dat de monsters nauwkeurig genoeg zijn.

Wilt u meer weten over grondboringen en over onze mogelijkheden? Neem dan snel contact met ons op!