Nieuws

Silt: Het ‘mysterie van de bodem’ inzichtelijk voor de eerstejaars studenten Civiele Techniek!

maart 2024

Op donderdag 21 maart is Silt voor de 3de keer enthousiast ontvangen door de docent Bettina Broekhuizen-Spann en haar collega’s voor de invulling van het praktisch college grondonderzoek.

Een 50-tal 1ste jaars studenten van de opleiding HBO Civiele Techniek zijn deze ochtend door Silt getrakteerd op het mooie ‘mozaïk’ van de bodem. De studenten ondergingen een eerste kennismaking in een sondeerwagen, om te bepalen of de grond onder onze voeten sterk genoeg is om veilige constructies en bouwwerken te realiseren.

In Nederland zijn we een genie in het ontwerpen en bouwen van boven- en ondergrondse constructies en bouwwerken. Denk aan bruggen, viaducten, spoor- en autowegen en tunnels, maar ook aan woningen, fabrieksinstallaties, dijken, kades, energievoorzieningen, kabels/leidingen en riolering. Hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt, het kan alleen als de grond sterk genoeg is. Daarom willen we eerst alles van de grond weten. Want meten is weten! En als het om meten gaat, dan vind je in Silt een nationale en internationale koploper.

Het geotechnisch vakgebied is binnen de civiele techniek en bouwkunde een klein onderdeel, maar van groot belang bij alles wat gebouwd wordt en is gebouwd. Tijdens de presentatie zijn de studenten meegenomen in de intrigerende wereld van de bodem en de doorvertaling naar het geotechnisch vakgebied. Het geotechnisch onderzoek is vaak het eerste onderdeel dat buiten zichtbaar is in de uitvoering van een project

We kijken terug op een zeer geslaagde ochtend van Silt en deze toekomstige geotechneuten!

Avans Hogeschool, bedankt voor de uitnodiging.

Als student op zoek naar een boeiende stageplaats? Voor meer informatie neem contact op met Marianne Kolsters, m.kolsters@silt.nl of bel 06 13 41 00 37.

Gaan studenten Avans met een Ackermann steekbus over de Atterbergse grens?

maart 2024

Silt had op 4 maart ruim 30 studenten civiele techniek van de Avans Hogeschool op bezoek. Een dag vol ingrediënten om de theorie uit de schoolbanken te verrijken met de finesse uit de praktijk. Zeg maar gerust: Hardcore geotechniek in het laboratorium van Silt

Silt en Avans Hogeschool zijn al enkele jaren vaste partners in het opleiden van studenten. Een voorbeeld hiervan is dat studenten uitleg krijgen over de werking van een sondeerunit en dat studenten het belang ontdekken van solide bodemonderzoek. De mensen van Silt zijn trots en wijzen studenten de weg in het mysterie van de bodem.

Tijdens het bedrijfsbezoek bij Silt is er door de studenten hard gewerkt met als doel om inzicht te krijgen in bodemlagen en grondsoorten. In het veld is geboord en zijn ongeroerde monsters genomen. De monsters zijn geanalyseerd in het laboratorium. Met het praktische perspectief van Silt ontstaat het besef dat de basis voor civiele projecten wordt gelegd door gedegen kennis van de bodem. En die kennis krijg je bijvoorbeeld met een Ackermann steekbus als gereedschap en de Atterbergse grens als wetenschappelijk kader.

De studenten van Avans bezitten nu een stukje Silt bagage waarmee ze de uitdagingen in de complexe bodem durven aan te pakken.

Ook nieuwsgierig? Van harte welkom bij het leukste bodembedrijf van Nederland. Tot Silt!

Hoera voor Silt Geo!

28 september 2023 

Op 1 oktober 2023 gaan de geotechnische activiteiten van WIHA Grondmechanica, Lankelma Geotechniek Zuid en Ockhuizen Geo-en milieutechniek verder onder één label, te weten Silt Geo BV.

Sinds 2019 zijn Lankelma Geotechniek Zuid, WIHA Grondmechanica en Ockhuizen Geo-en milieutechniek onderdeel van Silt.

Na het ontstaan van Silt Milieu is dit de volgende stap om de vier labels van Silt BV: Bodex Milieu (sinds 1 april Silt Milieu, Lankelma Geotechniek Zuid, Wiha Grondmechanica en Ockhuizen Geo- en Milieutechniek samen te smelten tot één bedrijf.

Wat betekent dit voor u
De wijziging naar Silt Geo BV geldt vanaf 1 oktober 2023 voor nieuwe overeenkomsten. De lopende overeenkomsten die voor 1 oktober 2023 zijn overeengekomen met Lankelma Geotechniek Zuid BV, WIHA Grondmechanica en Ockhuizen Geo-en milieutechniek worden ongewijzigd voortgezet en afgerond.

U kunt van ons verwachten dat we de prettige en constructieve samenwerking voortzetten. We zijn onderscheidend in het beantwoorden van milieukundige- en geotechnische bodemvraagstukken. Samen met Silt worden de verrassingen van de bodem zichtbaar en ontvangt u een advies om te komen tot een gezonde bodem en een degelijk fundament om op te bouwen.

U bent van harte welkom aan de Marconistraat 72, 2809 PE in Gouda of aan de Putstraat 9A, 5091 TH in Middelbeers.

U kunt ook even bellen met 0182 585 503 / 0499 578 520, of stuur een email naar gouda@silt.nl of info@silt.nl.

Wij vinden het leuk om u steeds van dienst te zijn!

Geslaagd!

6 juni 2023 

Dat is altijd een fijn bericht om te krijgen. Zeker als het ergens voor is waar je kei hard aan hebt gewerkt. Zo zijn wij, Silt breed, erin geslaagd om al onze certificeringen weer te behouden. We zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen en hebben ze weer met een jaar verlengd!

Eén van deze certificeringen betreft de CO2-Prestatieladder. Een mooi duurzaam initiatief om onze CO2-uitstoot in beeld te brengen, doelen te formuleren én te realiseren. Met als streven onze emissies te verminderen voor een beter milieu. Duurzaamheid is voor ons erg belangrijk, daarom acteren we binnen de CO2-Prestatieladder ook op het hoogst mogelijke niveau.

Om dit niveau te behalen en te behouden zijn er 4 richtlijnen die worden gehanteerd: Inzicht, Reductie, Participatie en Communicatie.

Voor deze laatstgenoemde publiceren we ieder half jaar een bericht waarin al onze ontwikkelingen omtrent duurzaamheid worden beschreven, zo ook nu weer! Het Communicatiebericht over heel het jaar 2022 is hieronder te vinden:

 

Communicatiebericht mei 2023

 

Hoera voor Silt Milieu!

30 maart 2023 

Op 1 april 2023 gaan de milieukundige activiteiten van Lankelma Geotechniek Zuid BV en Bodex Milieu BV verder onder één label, te weten Silt Milieu BV.

Sinds 2019 zijn Bodex Milieu BV en Lankelma Geotechniek Zuid BV beide onderdeel van Silt BV. De strategie van Silt is dat in de periode tot 2025 de vier labels Bodex Milieu, Lankelma Geotechniek Zuid, Wiha Grondmechanica en Ockhuizen Geo- en Milieutechniek samensmelten in één bedrijf.

Met de wijziging naar Silt Milieu BV wordt de milieukundige activiteit ondergebracht onder één label. De geotechnische activiteiten worden ongewijzigd uitgevoerd door Lankelma Geotechniek Zuid, Wiha Grondmechanica of Ockhuizen Geo- en Milieutechniek.

Wat betekent dit voor u
De wijziging naar Silt Milieu geldt vanaf 1 april 2023 voor nieuwe overeenkomsten. De lopende overeenkomsten die voor 1 april 2023 zijn overeengekomen met Bodex Milieu BV en/of Lankelma Geotechniek Zuid BV worden ongewijzigd voortgezet en afgerond.

U kunt van ons verwachten dat we de prettige en constructieve samenwerking voortzetten. We zijn onderscheidend in het beantwoorden van milieukundige- en geotechnische bodemvraagstukken. Samen met de mensen van Silt worden de verrassingen van de bodem zichtbaar en ontvangt u een advies om te komen tot een gezonde bodem en een degelijk fundament om op te bouwen.

U bent van harte welkom aan de Putstraat 9A, 5091 TH in Middelbeers.

U kunt ook even bellen met 013 581 07 17, of u stuurt een mail naar milieu@silt.nl.

Wij vinden het leuk om u steeds van dienst te zijn!

Silt: Maak kennis met de geotechniek!

6 maart 2023 

Wij zijn op 6 februari voor de 2e keer met 4 collega’s en een sondeertruck naar de Avans Hogeschool geweest in Den Bosch. We zijn prettig ontvangen door de docent Paul van den Berg en zijn collega’s.

Met 40 studenten van de opleiding HBO Civiele Techniek zijn we aan de slag gegaan. Alle facetten van een geotechnisch bodemonderzoek zijn aan de orde geweest. Een interactieve sessie om de theorie te doorgronden en een echte praktische sondeerervaring in de sondeertruck van Silt op locatie. De ochtend is afgerond met de Silt handboor competitie.

De studenten hebben kennisgemaakt met de mooie wereld van de geotechniek. Vragen als ‘Hoe diep kun je sonderen?’, ‘Wat nou als je geen onderzoek uitvoert?’ en ‘Tot hoe diep kan een fundering op staal?’ gaf wel aan dat de studenten zeer geïnteresseerd waren.

Het was een leuke, geslaagde ochtend met een enthousiaste groep studenten en docenten.

Studenten op zoek naar een boeiende stageplaats? Binnen Silt hebben we een aantal leuke stageopdrachten! Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marianne Kolsters m.kolsters@silt.nl, 06 13 41 00 37.

Avans Hogeschool dankjewel!

Silt: Girl Power bij Silt

16 februari 2023, deel 4 

Aan de Putstraat in Middelbeers is Silt gevestigd. In vier artikelen stellen we een aantal van de ruim zestig medewerkers voor. Het bedrijf behoort nationaal en internationaal tot de top vijf op het terrein van geoadvies, geo- en milieutechniek. “Wij zijn experts in het uitvoeren van bodemonderzoek. Dus ook in het uitvoeren van geotechnisch onderzoek. En dat is nodig als we infrastructuur willen aanleggen. Denk aan bruggen, autowegen, tunnels, woningen en dijken. Wij willen weten of de grond onder onze voeten schoon en sterk genoeg is. Meten is weten, nietwaar”, aldus directeuren Hans van Haaren en Ruud Verkooijen.

“Ik ben bij Silt helemaal op mijn plek. Zegt Simone Janssen (43 jaar) uit Son en Breugel, projectleider Geotechniek. Ik studeerde Milieumanagement aan de HAS en werkte als bodemadviseur bij de Grontmij. Ik ben in 2016 bij Silt (toen nog Lankelma Geotechniek Zuid) in dienst gekomen. Ik heb mij hier kunnen ontwikkelen. Ik begon op de afdeling Geotechniek als projectmedewerker voor de projectleider en ben inmiddels zelf projectleider. Dat heeft de voorbije jaren betekend dat ik stevig moest studeren. Zo heb ik de basisopleiding Grondmechanica en funderingstechniek 2 (CGF-2) afgerond. Bij Silt werken is goed voor je zelfvertrouwen: fijne collega’s, een platte organisatie, altijd mensen die je helpen. Ik maak onderdeel uit van het team geotechniek en ben betrokken bij de realisatie van allerlei projecten: van kleine woningprojecten tot de meer complexere projecten. “

” Yvette van de Laar (31 jaar) uit Best was projectleider geotechniek en is sinds een jaar geoadviseur. “Ik werk bijna twaalf jaar bij Silt. Ik kwam hier terecht om iemand te vervangen tijdens zwangerschapsverlof en ben nooit meer weggegaan. Ik kreeg van de directie de kans om een opleiding te volgen. Dat werd hbo-bachelor bedrijfskunde en ik schoolde me ook in de civiele techniek. Om een goede geoadviseur te worden dien je goed te kunnen samenwerken en alle data die bij je binnenkomen te vertalen naar het beste geotechnisch advies. Letten op zaken als: hoe zien de project locatie en omgeving eruit? Welke funderingspalen heb je nodig? Moet je bemalen in verband met het grondwater? Je moet weten wat de klant wil: komt er een kelder, hoeveel belasting komt er op de grond et cetera. Ik heb overleg met constructeurs en zorg voor de berekeningen op basis van de sonderingen en metingen. Uiteindelijk schrijf ik voor de opdrachtgever het rapport waarin de bijzonderheden over de locatie opgenomen zijn en de resultaten van het onderzoek en de bodemopbouw verwerkt zijn inclusief de berekeningen voor de funderingen. Ik manage het hele project.

Communiceren is zo belangrijk in ons vak. Zo was er het grote project voor het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard met een groot dijkonderzoek, een half jaar lang. Toen er een vervolgopdracht kwam kreeg ik daar wel een kick van. Ik had het dus goed gedaan. En weet je wat ook leuk is: de geotechniek wordt langzamerhand ook een vrouwenwereld.”

Silt: Een schone bodem om goed op te kunnen leven

23 januari 2023, deel 3 

Silt, gevestigd aan de Putstraat in Middelbeers, behoort nationaal en internationaal tot de top vijf op het terrein van geoadvies, geo- en milieutechniek. “Een schone bodem is belangrijk om goed op te kunnen leven,” aldus directeuren Hans van Haaren en Ruud Verkooijen. “In vier artikelen willen we enkele van onze ruim zestig medewerkers in the picture zetten.”

“Ik ben hier goed op mijn plek, terwijl ik totaal iets anders doe dan waar ik voor opgeleid ben”, zegt de 52-jarige Jasper Schoonhoven. “Ik ben jarenlang journalist geweest, was onder meer basketbalverslaggever van het Eindhovens Dagblad, en werkte zeventien jaar als redacteur en eindredacteur voor Stadsnieuws in Tilburg. Na een reorganisatie, een zelfonderzoek en heel wat gesprekken stelde een bemiddelingscoach me Silt voor. Een gesprek met directeur Hans van Haaren en een kennismaking met het werk maakten me razend enthousiast. Ik kwam in augustus 2019 in dienst als veldwerker milieu. Het werk bleek nog veel leuker te zijn dan ik me had kunnen voorstellen. Je bent veel buiten, bent fysiek bezig, ziet snel resultaat en je draagt verantwoordelijkheid. Ik heb anderhalf jaar meegedraaid met collega’s die gecertificeerd zijn om bodemmilieuonderzoek te doen. Ik wil bijdragen aan een schone bodem en een gezond milieu en ben stevig gaan studeren om de daarbij horende certificaten te behalen. Ik was er trots op dat ik slaagde voor mijn basis BRL-certificaat. Zo’n certificaat toont aan dat je werk voldoet aan de wettelijke eisen. Er zijn veel vervolgcertificaten, die ik inmiddels ook heb behaald, zoals voor het keuren van een partij grond, asbestonderzoek, het nemen van watermonsters en waterbodemonderzoek. Ik mag nu ook nieuwe veldwerkers milieu begeleiden. Die blijven vaak binnen het bedrijf. En dat is anders dan toen ik journalist was. Een stagiaire was dan na drie maanden weg. Bij Silt heb je allerlei doorstromingsmogelijkheden, maar die ambitie heb ik nog niet. Ik vind het werk nu gewoon nog veel te leuk.”

Johan Rijnen (26 jaar) is projectmedewerker milieu. “Mijn vader had een melkveehouderij. Ik studeerde uiteindelijk af aan de HAS in Den Bosch, richting dier- en veehouderij. Maar ik kwam erachter dat het onderdeel bodem me erg interesseerde. Via een oud-klasgenoot, die bij Silt werkt, kwam ik hier terecht. Op 6 januari 2023 was dat drie jaar geleden. Ik ontzorg als het ware de projectleider milieu, doe onder zijn leiding allerlei voorbereidende werkzaamheden. Onze projecten variëren van kleine projectlocaties tot complexe saneringen in stedelijk en landelijk gebied. De provincie Gelderland bijvoorbeeld is een grote klant. Als er een weg aangelegd moet worden dan plan ik bijvoorbeeld een historisch vooronderzoek (wat heeft hier in het verleden allemaal gestaan in het gebied), ik bereid een milieutechnisch bodemonderzoek voor, plan het en laat het uitvoeren. De grondmonsters moeten natuurlijk geanalyseerd worden in het laboratorium. Alles komt samen in een rapportage. Het werk moet optimaal en efficiënt gebeuren en van een perfecte kwaliteit zijn. Daar staat Silt namelijk voor. Als bijvoorbeeld een veldwerker stuit op een verdachte bodemlaag die hij niet vertrouwt, dan moet je meteen schakelen: nader onderzoek initiëren, materialen en machines daarvoor regelen, voorzorgsmaatregelen treffen. Iedere dag is er een met nieuwe uitdagingen. Om goed werk te leveren is een goede samenwerking en zijn korte lijnen nodig. Iedere maandag spreken we binnen het milieuteam alle projecten door. Mijn ambitie: projectleider worden. En wat hier zo fijn is, is dat de afstand tussen ‘buiten’ en ‘kantoor’ zo klein is. Hier wil je gewoon werken!”

Silt: Kennis over alles wat met bodem te maken heeft

22 december 2022, deel 2 

Wanneer je in Middelbeers de Putstraat inrijdt zie je na honderd meter een gebouw met de letters Silt erop.
Dit bedrijf behoort nationaal en internationaal tot de top vijf op het terrein van geoadvies, geo- en milieutechniek! “Wij willen een schone bodem en een stevig fundament om op te bouwen”, aldus directeuren Hans van Haaren (wonend in Bergeijk) en Ruud Verkooijen (geboren in Oirschot). “Wij zijn geworteld in De Kempen. In vier artikelen willen we enkele van onze ruim zestig medewerkers in the picture zetten.”

Ties van der Heijden (18 jaar) uit Middelbeers volgt de opleiding water- en groenbeheer. “Ik werk als bbl’er (vier dagen werken, een dag naar school) bij Silt. Ik ben onder de indruk. Zo is er de naam Silt. Dat is het woord voor het materiaal dat tussen zand- en kleideeltjes in zit. Ze hebben hier kennis over alles wat met de bodem te maken heeft. Zo interessant. Ze hebben het modernste materieel, denken altijd mee met de klant. Ik doe hier heel erg veel ervaring op en geniet iedere dag. Ik doe veel grondboringen met de hand, soms wel zwaar werk als de grond vast is. Het leuke is dat ze hier werken met wisselende teams. De sfeer is hier geweldig. Maar dat kan ook bijna niet anders; de meeste medewerkers komen hier uit de buurt. Ik merk dat de afstand tussen de buiten- en de binnendienst niet zo groot is. En nou maar hopen dat ik hier ooit kan komen werken.”

“Ik denk dat een foto van mijn sondeerwagen de eerste foto in het plakboek van het nieuw te bouwen huis van de opdrachtgever is. Voor men kan gaan bouwen moet namelijk eerst gekeken worden of de grond geschikt is,” lacht Adrie van Spreuwel (35 jaar, binnenkort van Oostelbeers naar Middelbeers verhuizend), veldwerker geotechniek. Ik ben op mijn zestiende begonnen als zaterdaghulp bij Lankelma (het bedrijf van Ruud Verkooijen), vroeger gelegen aan het kanaal bij Oirschot. Ik volgde een opleiding tot monteur landbouwtechniek. Binnen werken is niets voor mij en toen ik de kans kreeg om bij Lankelma (nu Silt dus) te gaan werken greep ik dat met beide handen aan. Je wordt hier enorm uitgedaagd. Ik ben typisch iemand die alle problemen bij het sondeerwerk zoveel mogelijk zelf wil oplossen. Ik werkte in het begin als zzp’er, maar ben sinds kort in vaste dienst. Da’s mooi, want ik ben getrouwd, heb een zoontje, Noud, en wilde een huis kopen. Daar had ik een vaste baan voor nodig. Silt dacht met me mee. Ben ik ze dankbaar voor. Dat sonderen is een verantwoordelijke baan. Als er iets misgaat kost dat heel veel geld. Je zult bij het sonderen maar door een leiding heen prikken. Zo hebben we in de buurt van Maasbommel zo’n achthonderd handboringen moeten doen, om de vijftig meter een. Al die monsters gingen in een apart zakje en werden naar het lab gestuurd. Het ging erom verschillende soorten klei te vinden; klei waar dakpannen van gemaakt konden worden en klei om de dijken te verstevigen. Als de klei afgegraven is ontstaat een gat wat dan weer een mooie natuurplek kan worden. Zo dragen we ook bij aan nieuwe natuur waar vogels lekker thuis kunnen zijn. Silt wordt veel in Frankrijk ingezet. Wij hebben de expertise én werken snel en efficiënt. Zo was ik regelmatig in Biarritz. De enige barrière dan is de taal, maar met handen en voeten praten kom ik een heel eind. Zelf oplossingen zoeken, hè,” knipoogt Adrie.

Silt: Een bodem vol verrassingen

28 november 2022, deel 1 

Wanneer je in Middelbeers de Putstraat inrijdt zie je na honderd meter een gebouw met de letters Silt erop. Dit bedrijf behoort nationaal en internationaal tot de top vijf op het terrein van geoadvies, geo- en milieutechniek. “Wij zijn specialisten in grond, in bodemkennis en alles wat daarmee te maken heeft,” zeggen directeur Hans van Haaren (wonend in Bergeijk) en directeur Ruud Verkooijen (geboren in Oirschot). “Wij zijn geworteld in De Kempen.” In vier artikelen willen we enkele van onze ruim zestig medewerkers in the picture zetten. Het is de ambitie van Silt een bijdrage te leveren aan een schone bodem en een stevig fundament om op te bouwen.

Chris Renders (26 jaar) woont in Spoordonk en werkt nu zeven jaar bij het bedrijf als veldwerker milieu. “Ik heb een opleiding Green Engineering gedaan en via een vriend hoorde ik enthousiaste verhalen over Silt, over de verantwoordelijkheid die je draagt, de kansen die je krijgt om je te ontwikkelen en de teamspirit. Daar wilde ik wel werken. Ik beman regelmatig een sondeerwagen. Je kent ze wel die wagens die je op een plek in het landschap ziet staan, ietwat opgetild op rupsbanden, en die een conus de grond in drukt om grondmetingen te doen. Ik kreeg een interne opleiding, mocht mijn grootrijbewijs halen en werd twee jaar intensief begeleid. Nu voer ik allerlei opdrachten zelfstandig uit.”

In de bedrijfscultuur van Silt is het welzijn van medewerkers belangrijk. Als grondlegger staat Ruud Verkooijen dicht bij zijn collega’s. Knap hoe hij dit bedrijf heeft opgebouwd. Hij is  als twaalfjarige ooit bij zijn vader begonnen met een weekendbaan en heeft later het bedrijf overgenomen. Hij bundelde gaandeweg de kracht van vier topbedrijven met expertise in de bodem, te weten : Lankelma Geotechniek (uit Oirschot) , Bodex Milieu (Middelbeers), Ockhuizen Geo- en Milieutechniek, en Wiha Grondmechanica (Gouda ). De ‘grondwereld’ is nogal conservatief, opdrachtgevers zijn die vertrouwde namen gewend. Daarom blijven ze nog even actief onder de eigen naam. Je ziet de eenheid in het logo terug. Per 1 januari 2023 heten ze Silt. In Middelbeers komt alles bij elkaar.

“Sonderen en grondmonsters nemen is onder meer van belang om de kwaliteit en de draagkracht van de bodem te meten. Wij hebben blijkbaar de gave om te willen bouwen op plekken waar dat complex is. Denk even aan veengebieden. In het lab worden die grondmonsters verder onderzocht. In mijn werk kom je altijd voor verrassingen te staan en moet je de juiste beslissing nemen, want je werkt met kostbaar materiaal. Zo kwam ik op een plek waar gebouwd moest worden en de bodem vol asbest zat. In de zestiger jaren werd voor afval een put gegraven en alles er in gedumpt. Dan wordt het schakelen. Het werk zit vol uitdagingen. Zo doe ik veel onderzoek naar de stabiliteit van de dijken, maar ben ik regelmatig in Frankrijk waar we grondonderzoek doen ten behoeve van de aanleg voor spoorlijnen, snelwegen en havens.”

Linda Soontiëns (37 jaar), wonend in Reusel, werkt nu ruim een jaar bij Silt. “Het bevalt me enorm goed. Ik werk als veldwerker milieu en sta helemaal aan het begin. Ik geniet van de afwisseling in het werk en werk er hard aan om mijn certificaat, om zelfstandig te kunnen gaan werken, te behalen. Ik meet bijvoorbeeld het land uit om te bepalen waar geboord moet worden en voer ook boringen met de handboor uit. Dit is fysiek werk, maar ik sta altijd lekker in de buitenlucht te werken. Bodemonderzoek blijft belangrijk, je hebt om te kunnen bouwen bijvoorbeeld een ‘schone grondverklaring’ nodig. Mij staat een onderzoek naar sinkholes in Orléans bij. Men wilde daar gaan bouwen, maar er bleek onder drie meter rots vervolgens drie meter niets te zitten. Duidelijk dat we daar meer naar toe zullen gaan. Goed voor Silt natuurlijk!”

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Op 5 oktober 2022 heeft Silt de studenten van GeoVUsie ontvangen voor een gezellige en leerzame middag op onze vestiging in Middelbeers.

GeoVUsie is de studievereniging voor studenten Aardwetenschappen en Aarde, Economie en Duurzaamheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het programma begon met een ontvangst met een heerlijke lunch, met broodjes en uiteraard Brabantse worstenbroodjes.

Hierna werden de studenten welkom geheten en meegenomen in de visie van Silt door de financieel directeur Hans van Haaren. Aansluitend enthousiasmeerde Guido Verheijen hen over de mogelijkheden binnen Silt. Guido brengt momenteel zijn studie Milieukunde via zijn afstudeerstage bij Silt in de praktijk.

Vervolgens was het woord aan Dhiredj Tapsi, senior geoadviseur. Dhiredj vertelde vol passie over de inhoud van zijn vak en over het nut van geotechnische onderzoeken en adviezen. Spelenderwijs nam hij de studenten mee in de vele aspecten van geotechniek.

Aansluitend hierop verplaatsten de studenten zich naar ons laboratorium waar hen door Carl van der Vleuten (hoofd laborant) en Wim Vogels (laborant) werd verteld welke werkzaamheden we hier verrichten en wat de toegevoegde waarde van deze samendrukkingsproeven, testen met volumegewichten en bepalen van de korrelverdeling is.
Met name de gedetailleerde dwarsdoorsnedes van steekbussen gestoken tijdens boringen in de diepere bodemlagen konden op veel interesse van deze studenten aardwetenschappen rekenen.

Daarna was er in de buitenlucht tijd om mee te kijken met een mechanische boorstelling en in een sondeertruck.

Als uitsmijter werd er nog een wedstrijdje handboren gehouden waarbij de heren, maar zeker ook de dames zich van hun beste kant lieten zien. De winnaar werd beloond met de enige echte Silt handboorbokaal.

De informatieve middag werd afgesloten met een gezellige borrel. Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde samenkomst van Silt en deze toekomstige geotechneuten!

Duurzaamheid is continuïteit!

19 april 2022

Het is onze ambitie om Silt te verduurzamen. Het management van Silt heeft de overtuiging dat een duurzaam business model een bijdrage levert aan een solide continuïteitsperspectief. Daarnaast ervaren we allemaal dat we ons steentje moeten bijdragen om de CO2 uitstoot te verminderen om klimaatdoelen te halen.

Elk halfjaar informeren we jullie over de CO2 footprint van Silt. In september 2021 hebben we jullie geïnformeerd over de CO2 uitstoot van Silt over het eerste halfjaar van 2021. Het doel van dit bericht is om jullie te informeren over de CO2 uitstoot over 2021:

 

Duurzaamheid is continuïteit!

Kennis delen, dat doen wij graag!

7 april 2022

Wij inspireren de nieuwe generatie van Avans Hogeschool den Bosch en deze generatie inspireert ons!

Bekijk het filmpje van het Praktisch College Grondonderzoek.

Paul van den Berg, bedankt voor de uitnodiging.

 

Een mooi boeket van nieuw talent geeft fleur aan Silt!

8 oktober 2021

Op 24 september heeft Silt kennis gemaakt met 9 nieuwe collega’s. En bij Silt doen we dat met werkschoenen, een grondboor, opgestroopte mouwen en we spugen in onze handen. Gewoon direct aan de slag! De Silt introductiedag was doeltreffend door een mix van kennis en vertier. Bij de start van de dag kregen de nieuwe collega’s een kijkje in de strategische keuken van Silt. Waar is Silt goed in? Waar staat Silt in 2025? En wat verwachten we van elkaar? Daarna van binnen naar buiten en op de fiets naar een sondeerproject. Het nieuwe talent ging met de neus in de bodem om kennis te maken met de finesse van ons vak. Zeg maar gerust hardcore Geotechniek en Bodemonderzoek. Daar worden we bij Silt wild van!

Silt is een prachtig MKB bedrijf en we zijn specialist in de bodem. We hebben een groot potentieel en fantastische uitdagingen. We spreken elkaar aan met de voornaam. Maar ook uiterst professioneel naar onze klanten. Elke dag leren we van de dingen, die we beter kunnen doen. We zijn trots op onze successen. We zijn onderscheidend met pragmatische oplossingen, wendbaarheid en lekkere flexibiliteit. Zeg maar gerust een sympathieke club van doeners met veel verstand van de bodem.

Ben jij gepassioneerd over de bodem en werk je graag in de buitenlucht. Beschik je over lef, durf en ben je niet bang voor eelt op je handen, dan ben je bij ons welkom. In oktober zijn we op zoek naar een projectleider, een veldwerker en een kwaliteitscoördinator. Interesse? Bekijk onze vacatures op https://silt.nl/vacatures/. Je kunt ook bellen of je stuurt een berichtje naar Marianne Kolsters, 0613410037.

Groen is poen!

30 september 2021

Sinds mei 2021 is Silt gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Een prestatie waar we trots op zijn!

De top bereiken is een mooie stap, Silt handhaven op de hoogste trede, blijkt een uitdagende stap. De realiteit is dat een CO2 bewuste houding nog onvoldoende is doorgesijpeld in de haarvaten van Silt. Het is een uitdaging om het potentieel om te zetten in een tastbaar resultaat. Dat vraagt van alle medewerkers binnen Silt verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

In september 2021 is Silt verhuisd van Oirschot naar Middelbeers! Silt gaat hierdoor van drie fysieke locaties naar twee locaties. In de besluitvorming die hieraan vooraf ging heeft duurzaamheid een stevige stempel gedrukt. Lees meer in ons duurzaamheid statement van september:

 

Groen is poen!

De bodemexperts van Silt Milieu bieden een zeer uitgebreid dienstenpakket aan. Dat zijn naast grond- en grondwateronderzoek ook adviesdiensten. Silt Milieu kan u ook ontzorgen door het gehele projectmanagement voor saneringsprojecten van u over te nemen. Meer informatie
Silt Geo verbindt haar expertise aan geotechnisch-, geohydrologisch onderzoek en de bijbehorende advisering. Ervaren medewerkers voeren met moderne machines en materieel een breed scala van werkzaamheden uit. Met name voor projecten op moeilijk begaanbaar of bereikbaar terrein is Silt Geo uw juiste partner. Meer informatie

Sonderen bij de nieuwe overnachtingshaven in de Bijenwaard

11 maart 2021

Lankelma (onderdeel van Silt) voert een mooi project uit voor onze opdrachtgever Boskalis.

Op een locatie in Spijk bij Lobith voeren wij onderzoek uit voor de nieuwe overnachtingshaven in de Bijenwaard en de modernisering van de bestaande haven Tuindorp. De nieuwe haven wordt ingericht voor schepen met een lengte van maximaal 135 meter en zal circa 50 ligplaatsen bieden.

Deze week ronden wij de veldwerkzaamheden van dit project af. Deze werkzaamheden bestonden uit circa 44 sonderingen tot een diepte van maximaal 40 meter – maaiveld, waarvan een groot deel inclusief een meting van de waterspanning.

Het project krijgt binnen Silt een vervolg in ons eigen geotechnisch laboratorium waar diverse soorten proeven worden verricht zoals triaxiaal- en samendrukkingsproeven.

 

Wilt u meer weten over Silt? Of bent u benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Laat het ons gerust weten. We vertellen het u graag!