Saneren

Saneren

Blijkt uit een nader bodemonderzoek dat de bodem verontreinigd is? En moet u de bodem laten saneren? Dan moet u op zoek naar deskundig bedrijf dat op een zorgvuldige manier de sanering kan uitvoeren of kan begeleiden. Dat vraagt dus om een partij die u volledig ontzorgt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over de kwaliteit van de grond. Silt is het antwoord op uw vraagstuk, als het gaat om saneren. Want Silt is dé expert op het gebied van land- en waterbodemsanering!

Benieuwd naar wat Silt voor u kan betekenen? Vraag het onze experts. Zij staan direct voor u klaar!

Saneren: eerst een saneringsplan!

We kunnen natuurlijk niet zomaar ‘beginnen’ met saneren. Bij minder dan 25 m³ verontreinigde grond of minder dan 100 m3 verontreinigd grondwater, moeten we eerst een plan van aanpak maken. Bij meer dan 25 m³ verontreinigde grond of meer dan 100 m³ verontreinigd grondwater, moeten we een BUS-melding indienen in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). En bij complexere bodemverontreinigingen moeten we een zogenaamd saneringsplan opstellen. Daarin leggen we de methode(n) en de doelstelling(en) van de sanering vast. Het plan van aanpak, de BUS-melding of het saneringsplan, moeten we ter goedkeuring voorleggen aan het bevoegd gezag.

Moet u gaan saneren en wilt u dat Silt voor u een plan van aanpak, een BUS-melding of een saneringsplan opstelt? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Saneren: de uitvoering

Het daadwerkelijke saneren moet u door een gecertificeerde aannemer uit laten voeren. Silt kent vanuit haar grote netwerk de juiste aannemers. Wij kunnen u hierin dan ook volledig ontzorgen.

We kunnen natuurlijk ook alleen de milieukundige begeleiding verzorgen. In dat geval sturen we de daadwerkelijke sanering aan in het veld. Maar we verifiëren ook het eindresultaat. Dat doen we uiteraard precies volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 6000 (protocol 6001 of 6003). Zo voldoet u altijd aan de wetgeving en bent u verzekerd van het gewenste eindresultaat!

Wilt u ook dat Silt u ontzorgt bij het saneren van de bodem? Neem dan snel contact met ons op!

De bodemexperts van Silt Milieu B.V. bieden een zeer uitgebreid dienstenpakket aan. Dat zijn naast grond- en grondwateronderzoek ook adviesdiensten. Silt Milieu B.V. kan u ook ontzorgen door het gehele projectmanagement voor saneringsprojecten van u over te nemen. Meer informatie
Lankelma Geotechniek Zuid verbindt haar expertise aan geotechnisch-, geohydrologisch onderzoek en de bijbehorende advisering. Ervaren medewerkers voeren met moderne machines en materieel een breed scala van werkzaamheden uit. Met name voor projecten op moeilijk begaanbaar of bereikbaar terrein is Lankelma Geotechniek Zuid uw juiste partner. Meer informatie
Met een expertise van ruim 75 jaar is Ockhuizen Geo- en milieutechniek een betrouwbare en consistente speler op de geotechnische markt. Ockhuizen Geo- en milieutechniek levert hoogwaardige adviezen op het gebied van geo- en milieutechniek, tegen een uiterst concurrerend tarief. Meer informatie
WIHA Grondmechanica is een flexibele organisatie, zowel in de opstelling naar haar klanten, als in de uitvoering van onderzoeken. WIHA Grondmechanica is bovendien steeds bereid om met u mee te denken over uw vraagstukken binnen het vakgebied. Met het uitgebreide netwerk en natuurlijk de eigen expertise van WIHA Grondmechanica, komt u samen met WIHA Grondmechanica altijd tot de juiste oplossing! Meer informatie