Silt milieu

Op 1 april 2023 zijn de milieukundige activiteiten van Lankelma Geotechniek Zuid BV en Bodex Milieu BV verder gegaan onder één label, te weten Silt Milieu BV.

Silt Milieu is al jaren een onafhankelijk milieukundig adviesbureau. Silt Milieu is door haar jarenlange ervaring gespecialiseerd in bodemonderzoek, waterbodemonderzoek, partijkeuringen, (water)bodemsanering, milieukundige begeleiding en specialistisch milieukundig advies.

De ervaring van Silt Milieu bleef niet onopgemerkt. Het werkgebied van Silt Milieu groeide uit van de regio Noord-Brabant tot heel Nederland. Silt Milieu richt zich daarbij op zowel de particuliere markt, als op de zakelijke markt.

Grondboringen verkennend bodemonderzoek

De bodemexperts van Silt Milieu bieden een zeer uitgebreid dienstenpakket aan. Dat zijn naast grond- en grondwateronderzoek ook adviesdiensten. Silt Milieu kan u ook ontzorgen door het gehele projectmanagement voor saneringsprojecten van u over te nemen. Silt Milieu zorgt voor de onderzoeken, vergunningen, asbestinventarisaties, contractstukken tijdelijke waterzuiveringen en het civieltechnisch onderzoek. Ook bemiddelt Silt Milieu in de afzet van verontreinigde grond en baggerspecie. Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan hierbij hoog in het vaandel. Maar belangrijker nog: een goede prijs/kwaliteitverhouding en snel resultaat is voor Silt Milieu het belangrijkst!

Silt Milieu aangesloten is bij de branchevereniging VVMA (Vereniging van Milieuadviesbureaus). Die vereniging behartigt de belangen van de bodemadviesbranche, in de meest brede zin van het woord.

Sinds 2019 maakt Silt Milieu samen met Lankelma Geotechniek Zuid, Ockhuizen Geo- en milieutechniek en Wiha Grondmechanica onderdeel uit van Silt.

Offerte?

Laat het ons weten!

Ruime ervaring

Door haar ruime ervaring en het werken in samenwerking met diverse grote aannemers heeft SILT haar kennis en expertise ingezet op meerdere grootschalige infrastucturele projecten waarbij onder andere bodem- en waterbodemonderzoeken, partijkeuringen, opzetten voor BRL 9335 en 9321 systemen, ondersteuning civieltechnische adviezen en saneringen zijn uitgevoerd.

Neem contact met ons op!