Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Nederland is een echt waterland, met veel rivieren, kanalen en sloten. Door het vele gebruik van al deze watergangen, raakt de waterbodem onbedoeld ook weleens vervuild. De vraag naar wat de kwaliteit van deze watergangen is, is dan ook niet vreemd. Waterbodemonderzoek is een vak apart. Een vak dat Silt als geen ander beheerst. Daarom is Silt úw partner voor het uitvoeren van een waterbodemonderzoek. Benieuwd naar onze mogelijkheden? Vraag het onze experts en ontdek het snel!

De bodemexperts van Silt Milieu BV bieden een zeer uitgebreid dienstenpakket aan. Dat zijn naast grond- en grondwateronderzoek ook adviesdiensten. Silt Milieu BV kan u ook ontzorgen door het gehele projectmanagement voor saneringsprojecten van u over te nemen. Meer informatie
Silt Geo BV verbindt haar expertise aan geotechnisch en geohydrologisch onderzoek en de bijbehorende advisering. Ervaren medewerkers voeren met moderne machines en materieel een breed scala van werkzaamheden uit. Met name voor projecten op moeilijk begaanbaar of bereikbaar terrein is Silt Geo BV uw juiste partner. Meer informatie

Wanneer is waterbodemonderzoek nodig?

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om een waterbodemonderzoek uit te voeren. Het heeft met name te maken met het soort gebruik van de watergang. Soms is een ingreep in een (verontreinigde) waterbodem nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Maar ook het realiseren van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van een nevengeul vragen soms om inzicht in de waterbodemkwaliteit. Dat geldt ook voor de aanleg of wijziging van infrastructurele werken, zoals een brug. En zeker bij recreatieve voorzieningen is een schone waterbodem gewenst.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het te baggeren of ontgraven materiaal, is bijna altijd een waterbodemonderzoek noodzakelijk. Het maakt dan niet uit wat de aanleiding is. Een waterbodemonderzoek is dan nodig om te bepalen welke vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn. Maar ook om te bepalen wat de mogelijke bestemming mag zijn van het vrijkomende materiaal. Daarom brengen we bij een waterbodemonderzoek zowel de chemische als de fysische eigenschappen in beeld. Dat doen we aan de hand van twee protocollen: de NEN 5717 voor het vooronderzoek en de NEN 5720 voor het feitelijke waterbodemonderzoek.

Wilt u weten of in uw geval een waterbodemonderzoek nodig is? Neem dan snel contact met ons op!